Välkommen till Alma – en inspirerande mötesplats

 

Skolans verksamhet bygger på alla människors lika värde och rättigheter. Vi tror på individens makt över sitt eget liv och inneboende förmåga att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar. Alma är en mötesplats för människor som vill utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår verksamhet utgår från en tydlig värdegrund och en vision där vi sätter människan i fokus.

Almas verksamhet är indelad i fyra delar. Det är vår folkhögskola, det är vår uppdragsverksamhet, det är vårt ESF-projekt UMA och det är vårt bolag Reventum AB.

Tillsammans är vi Alma.

Vi växer kraftigt och arbetar ständigt med att stärka och utveckla organisationen. Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang och där vi möter varandra med ömsesidig respekt. Mångfald berikar oss som individer och grupp och är därför något vi eftersträvar.

Är du nyfiken på vad vi gör? Kontakta gärna oss.

 

Skolledningen