Välkommen till Alma – en mötesplats där människor och civilsamhället växer

Skolans verksamhet bygger på alla människors lika värde och rättigheter. Vi tror på individens makt över sitt eget liv och inneboende förmåga att forma sitt eget liv. Att stärka civilsamhället är en viktig del i Almas uppdrag. Alma är en mötesplats för människor och organisationer i civilsamhället som vill utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår verksamhet utgår från en tydlig värdegrund och en vision där vi sätter människan i fokus.

Almas verksamhet är indelad i fyra delar. Det är vår skolavdelning, vår uppdragsverksamhet, vår projektavdelning och vårt dotterbolag Alma Folkhögskola Uppdrag AB. Tillsammans är vi Alma.

Alma utvecklas ständigt för att kunna ta sig an problem och behov i samhället. Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang och där vi möter varandra med ömsesidig respekt. Mångfald berikar oss som individer och grupp och är därför något vi eftersträvar.

Är du nyfiken på vad vi gör? Kontakta oss gärna.

Skolledningen

Kontaktpersoner på Alma folkhögskola:

Folkhögskola Layla Hohn 0721-584 167
layla.hohn.alma@folkbildning.net
SMF Ylva Jonsson 0721-584 135
ylva.jonsson.alma@folkbildning.net
Etablering Ban Aziz 0721-584 125
ban.aziz.alma@folkbildning.net
Alma Akademin Anna Freiman 0721-584 155
anna.freiman.alma@folkbildning.net
Sfi Ziba Kianfar 0721-584 103
ziba.kianfar.alma@folkbildning.net
Uppdrag Cecilia Bryggman 0721-584 126
cecilia.bryggman.alma@folkbildning.net
Växel 0721-584 100